Version 1.47.1

Osaka - Umeda Hankyu - W RTW

5F Hankyu Department Store, 8-7 Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
营业时间 :营业中
周一 10:00 - 20:00
周二 10:00 - 20:00
周三 10:00 - 20:00
周四 10:00 - 20:00
周五 10:00 - 20:00
周六 10:00 - 20:00
周日 10:00 - 20:00